Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

megafacepalmka
3188 45ce 420
Reposted fromsztefanix sztefanix

July 05 2015

megafacepalmka
5113 30a8 420
Reposted fromnazarena nazarena

June 22 2015

megafacepalmka
Grunt nie przywiązywać się do niczego. Do czego się przywiążesz, to chciałbyś zatrzymać. A zatrzymać w życiu nie można nic.
— E. M. Remarque
Reposted fromeryawen eryawen
megafacepalmka
2332 b87e 420
Reposted fromlouse louse
megafacepalmka
2340 f91b 420
Reposted fromnumbereight numbereight

June 21 2015

megafacepalmka
5259 6b7f
Reposted fromktosiowa ktosiowa

May 30 2015

megafacepalmka
7569 ff73 420
Reposted fromOh-wow-lovely Oh-wow-lovely

May 29 2015

megafacepalmka
I niech nie będzie tak
Że rozpada się świat
I nikt nic nie robi
— T. Lipiński
Reposted fromathousandthoughts athousandthoughts
megafacepalmka
Reposted frommoxx moxx

May 24 2015

megafacepalmka
5182 82e5
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
megafacepalmka
5898 d1ff 420
Reposted frommadreality madreality

May 16 2015

megafacepalmka
3473 e7f0 420
"And there was something to that, truth be told", Looking for Alaska, John Green
megafacepalmka
4214 ab54 420
S.King
Reposted fromevidence evidence viaforever-allone forever-allone
megafacepalmka
0856 0ca2 420
Reposted fromrol rol viaforever-allone forever-allone

May 09 2015

megafacepalmka
8670 6520 420
"kurwa"
Reposted fromrol rol
Listen to your blood. Go where it beats.
— Maza Dohta (via northernmade)
Reposted fromshujinko shujinko
megafacepalmka
- Wykończysz się. Za dużo.
- Nie.
- Tyle myśli sprawia, że człowiekowi trudniej się poruszać.
- Dlatego właśnie jestem w ciągłym biegu.
— Ruhun.
Reposted fromruhun ruhun

May 05 2015

8095 ce57

zephwhy:

spiderfong:

erinqueenofsass:

He is too innocent for this world

I audibly gasped when the puppy looked into the camera

o-ohhh….. look…look at him… 

Reposted frommycornerofthesky mycornerofthesky
megafacepalmka
Widujemy się, rozmawiamy - ale żyjemy obok. Tak właśnie wygląda rozpad: implozja więzi i związków. Poprawna obojętność, urzędowe relacje. Sympatyczny brak zainteresowania.
— Jarosław Klejnocki - "Jak nie zostałem menelem"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl